Read more: Tutorial...(Cara Buat Title Header Bergerak) Under Creative Commons License: Attribution

Monday, March 8, 2010

Laman Web Pusat Sumber PLPP.TC

PLPP Telok Chengai telah mempunyai laman web pusat sumber yang lengkap dengan sistem pangkalan data buku. Objektif utama kewujudan laman web ini adalah bagi memudahkan pegawai Jabatan Pertanian mendapatkan maklumat berkenaan buku-buku terbaru (new arrival), buku-buku berkaitan pertanian dan koleksi-koleksi buku yang ada di PLPP.TC. Pada masa sekarang, pengkatalogan buku sedang dibuat. Laman web ini akan dapat digunakan sepenuhnya setelah semua buku selesai dimasukkan ke dalam pangkalan data.Penggunaan sepenuhnya web pusat sumber ini akan diumumkan kemudian.

No comments: